Om oss

Föreningen Kvinnojouren Kiruna startade 1983 och har sedan dess arbetat för att ge våldsutsatta kvinnor stöd och skydd. 

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med en feministisk grundsyn.
Att vara feminist innebär för oss att vi ser att vi lever i ett ojämställt samhälle och vi vill göra något åt det. I likhet med FN anser vi att den övergripande förklaringen till mäns våld mot kvinnor är den ojämställdhet som råder i vårt samhälle – att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.

Kvinnojouren Kiruna är en del av Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks).

Det innebär att vi delar visionen “Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kvinnojouren Kiruna med tjejjouren Ester Blenda skickar ut regelbundna nyhetsbrev via Mailchimp. Vill du ta del av det? Skriv upp dig!

Tack!