Kvinnojouren

Enligt svensk lag är det olagligt att slå och skrämma en kvinna och tvinga henne att göra saker som hon inte vill. Ändå händer det hela tiden. Hos oss kan du prata om saker som ingen annan får veta.

Kvinna på Window Sill

Vi lyssnar och tror på dig, vi stöttar och hjälper dig att hjälpa dig själv ur en våldsam relation. Du kan få stöd av oss via telefon, anonym chatt och i kontakt med sjukvård, polis och andra myndigheter. Vi har även ett skyddat boende om du befinner dig i en hotfull och farlig situation.

 

Hos oss finns bara jourkvinnor och inga män. Vi tar heller inte emot män. Det beror inte på att vi tror att alla män är våldsamma eller för den delen på att vi skulle hata män. Tvärtom har flera jourkvinnor goda relationer med män i privata, sociala och yrkesmässiga sammanhang. Men av erfarenhet vet vi att det inte går att tala öppet om smärtsamma upplevelser av mäns våld och sexuella övergrepp när män är närvarande. Det känns tryggare att vara i en miljö där det bara finns kvinnor.

   En del jourkvinnor har egna erfarenheter av att vara utsatta för mäns våld, andra har det inte. Att ha en kvinnlig identitet kan dock göra det lättare att leva sig in i våldets verklighet, eftersom kvinnor fått lära sig att män som regel har makten i vårt samhälle.

 

Alla som är jourkvinnor har avgivit ett tysthetslöfte vilket innebär att vi aldrig pratar om dig med någon utanför jouren.